8E – Powerpoint av industriella revolutionen.

 

https://drive.google.com/file/d/0BzEEHCjhjvCENURxaGhlSXhWN1E/view?usp=sharing

Powerpointen som vi gick igenom idag med industriella revolutionen ligger i länken ovanför.

Jag skrev också upp tre begrepp på tavlan:

  • Skifte – När bönderna gick från att ha små remsor med jord på olika ställen att odla på till att få större, enhetliga jordar, att ta hand om.
  • Urbanisering – När människorna flyttar från landsbygd till städer.
  • Infrastruktur – Vägar, järnvägar, båtvägar bland annat – olika system, t ex system att ta sig fram på.