7A och 7D – Inför provet.

Inför provet vill jag att ni har koll på:

  • Centrala tankegångar (Som vem Messias var och vad treenigheten innebär).
  • Kristendomens urkund
  • De sju heliga handlingarna
  • Splittringarna som skett inom religionen.
  • Likheter och skillnader som finns mellan de tre inriktningarna.
  • Religionens utveckling i Sverige.

Här kommer powerpointarna igen:

Kristendomens historia: 

https://drive.google.com/file/d/1NyqfNmvKV_Fwk0S7crRzh8s3gRIh8uF_/view?usp=sharing

De tre inriktningarna:

https://drive.google.com/file/d/1sjBUyWB4KwZNF6VgQbrYb3RYcMmxyqQO/view?usp=sharing

Religionen i Sverige:

https://drive.google.com/file/d/1os_x1K44T5ztZg5CPodu6g4dXIR1DyD6/view?usp=sharing