7A och 7D – Inför provet.

Inför provet vill jag att ni har koll på:

 • Centrala tankegångar (Som vem Messias var och vad treenigheten innebär).
 • Kristendomens urkund
 • De sju heliga handlingarna
 • Splittringarna som skett inom religionen.
 • Likheter och skillnader som finns mellan de tre inriktningarna.
 • Religionens utveckling i Sverige.

Här kommer powerpointarna igen:

Kristendomens historia: 

https://drive.google.com/file/d/1NyqfNmvKV_Fwk0S7crRzh8s3gRIh8uF_/view?usp=sharing

De tre inriktningarna:

https://drive.google.com/file/d/1sjBUyWB4KwZNF6VgQbrYb3RYcMmxyqQO/view?usp=sharing

Religionen i Sverige:

https://drive.google.com/file/d/1os_x1K44T5ztZg5CPodu6g4dXIR1DyD6/view?usp=sharing

 

7B – Inför läxförhör!

Hej! Olyckligt att jag var borta igår då ni har ett läxförhör nästa vecka..

Inför läxförhöret behöver ni läsa på om bibeln samt öva de källkritiska begreppen och tänka lite kring hur man kan resonera om dem med bibeln som källa.

Här kommer powerpointen till Bibeln och till källkritik:

https://docs.google.com/presentation/d/1S1ibbBfeBLoAoRC0lLiuZQmSalAyyu7eTy100MFWbLI/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/1uqzMyKhwuquXYN17fTo_7jjXnhvgCBU7J9rkYViqJLc/edit?usp=sharing

 

Kom ihåg att ni som behövt komplettera i uppgiften om frikyrkor även ska lämna in detta på måndag 🙂

7B – inför provet.

Vecka 47 är det prov på kristendomen. Här kommer några punkter som jag vill att du ska ha koll på inför provet:

 • Centrala tankegångar inom kristendomen (t ex Messias och treenigheten)
 • Hur kristendomen kunde spridas.
 • De två stora splittringarna inom kristendomen – när de skedde och varför.
 • Kunskaper om Vatikanstaten och påven.
 • Tillräckliga kunskaper om de tre stora inriktningarna för att kunna jämföra dem (Katolska kyrkan, Ortodoxa kyrkan och protestantiska kyrkan)