8E – Inför provet.

Provet är på fredag nästa vecka. Inför provet vill jag att ni ska ha koll på:

  • Vad en demokrati är (vad som kännetecknar en demokrati)
  • Vad en diktatur är (vad som kännetecknar en diktatur)
  • Vad de mänskliga rättigheterna är och vad de innebär (ni behöver alltså inte kunna varje artikel, men ska veta övergripande vad de handlar om)
  • Veta vad EU är och hur EU är uppbyggt.
  • Veta vad FN är och hur FN är uppbyggt. Jag vill även att ni ska förstå vad det innebär att fem länder i FN:s säkerhetsråd har vetoröst.

Här kommer de powerpoint som jag gått igenom i området:

https://docs.google.com/presentation/d/1qr-v54cCdXMZ_bpyrik44b5BxkWRBWiYXfBx8je0lho/edit?usp=sharing  – Demokrati och diktatur.

https://docs.google.com/presentation/d/1tdicr73FFdmhHAeHRnovV1qyeBEeZks9o_DnzSqGIsU/edit?usp=sharing  – EU och FN.

https://docs.google.com/presentation/d/1COKqzGjvgt7rrjWPu-tmA0SXatxEmFiNmvjqY0Tci00/edit?usp=sharing – Mänskliga rättigheter.

 

7E – Antiken.

Här kommer de tre powerpointpresentationerna som jag har, och ska, gå igenom. Dessa är bra att kolla på inför provet sen. 🙂

https://docs.google.com/presentation/d/1FR77n2F-Z6r-YQEp2Vcwaw0bshhgKImXoq_iDx6m6So/edit?usp=sharing  – Högkulturer

https://docs.google.com/presentation/d/1P1_YH-0bKJlpcpwcj_qLb40rj-7xk3hC295_Hp3TSaw/edit?usp=sharing  – Antikens Grekland

https://docs.google.com/presentation/d/11ir6BysZTsXS5gQB9wBXpPooz2zM3xRwNoEQKL7wgLo/edit?usp=sharing – Romarriket

7B – inför provet.

Vecka 47 är det prov på kristendomen. Här kommer några punkter som jag vill att du ska ha koll på inför provet:

  • Centrala tankegångar inom kristendomen (t ex Messias och treenigheten)
  • Hur kristendomen kunde spridas.
  • De två stora splittringarna inom kristendomen – när de skedde och varför.
  • Kunskaper om Vatikanstaten och påven.
  • Tillräckliga kunskaper om de tre stora inriktningarna för att kunna jämföra dem (Katolska kyrkan, Ortodoxa kyrkan och protestantiska kyrkan)